PĒRKOT 2 VAI VAIRĀK
IETAUPI
+
Schwe
pp
p
es
T
on
i
c
1
,
5
l
KOMPLEKTS
21
99
cena
ērkot
2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
31
,
41 €
/l
€ 6,99
5
99
Dzirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
“Mio
n
e
tt
o”
2 ve
idi
0,
75 l
/
alk. 11%
7
,
99 €/l
€ 10,59
Ve
Ve
Ve
rmrmrm
rm
ut
ut
ut
ut
s
s
s
s
s
“M“M
“M
M
ar
a
r
ti
t
t
ni
ni
BB
iaia
nc
nc
c
oo
o
o”
o”
1
1
1
l/
/
al
al
k.
k.
11
5%
5%
%
€ 13,99
12
9
D
e
g
vīns
va
i
uz
l
ē
j
ums
“N
em
i
ro
ff”
4 v
eidi
1 l/alk. 40
%
€ 25,49
13
99
S
ti
p
rs alkoholisks
d
zēr
i
en
s
Oakheart Spiced”
1 l
/
alk. 35
%
€ 29,99
23
99
Kon
j
aks
“Henri Mounier V
SO
P
0
,
7 l/alk. 40%
,
34
,
27 €/
l
Nr. 5 - piedāvājums spēkā no 03.05.–23.05.2018.,
kamēr prece ir veikalā
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
POPULĀRI DZĒRIENI
PAR ZEMĀM CENĀM
7
99
Vīns “Hard
y
s
S
tam
p
2
v
eidi
0,
75 l
/
alk. 12
,
5%
vai 14%
,
10
,
65 €
/
l
5
69
cena
p
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
7,
59 €
/
l
AUSTRĀLIJA
€ 7,99
5
99
Liķi
er
i
s
“V
ana
T
a
lli
n
n
C
r
ea
m
2
v
e
i
di
0,
5 l
/
alk. 16%
11
,98
/l
€ 24,59
20
99
K
on
j
a
k
s
“De Luze V
S
r
0
,
7 l
/
alk. 40%
29
,
99 €
/
l
€ 13,55-14,99
10
99
D
egvīns
“M
os
k
ovs
k
a
y
a
2
v
eidi
1 l
/
alk. 40
%
€ 6,99
5
99
D
e
g
vīns
“Yamskaja Mjagkaja”
0,
5 l/alk. 40%
11
,
98
/l
€ 10,29
9
59
Liķi
er
i
s
“M
o
k
a
1 l/alk. 30%
€ 21,99
17
99
D
ž
in
s
“Bomba
y
S
a
p
hire
0,7 l/alk. 40%
25
,
70
/l
€ 21,99
D
e
g
vīn
s
“Fi
n
l
an
di
a
1 l
/
alk. 40
%
€ 15,99
13
99
Rum
s
C
aribba”
2 v
eidi
1 l
/
alk. 37
,
5%
€ 26,79
19
99
Vi
s
kij
s
“Ji
m
B
eam
Double
O
ak”
0
,7 l
/
alk. 43%
2
8
,
56
/l
€ 13,59
10
99
B
ren
dijs
“J
.P.
C
h
e
n
e
t X
O
0
,
7 l
/
alk. 36%
15
,
70
/l
€ 10,69
8
99
D
e
g
vīns
“Večirnaja Čarka
a
2 v
e
i
d
i
0
,
7 l
/
alk. 40%
1
2,8
4
/l
€ 17,99
13
59
Vi
s
kijs
“Joh
nn
ie
Walke
r
Red
Label”
0
,
7 l
/
alk. 40
%
19,41 €/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDOŠANA
,
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
Pērkot 1 gab.
“Calvet Rosé D'Anjon“
DĀVANĀ
saņem gaumīgu aproci
ar ādas siksniņu!
Dāvanu skaits ierobežots!
V
īns
“T
ommas
i”
, 3 ve
idi
3
l
/
alk. 12
,
5%
,
6
,
33
/l
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
6
09
ena
ērkot 2
g
ab.
v
8,12 €
9
vai
vair
āk
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
kk
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
€/l
€ 10,99
7
59
D
zirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
“Z
on
i
n
P
rosecco
0,75 l
/
alk. 11
%
10
,
12 €
/
l
€ 6,49
5
99
Dzirkstošais vīns
s
“M
onte
l
v
i
n
i”
3
v
eidi
0
,
75 l
/
alk. 9
,
5
%
vai 11
,
5
%
7,99 €/l
€ 8,19
6
4
9
Dzirksto
š
ais vīns
Codo
rni
u”
2
v
eidi
0,75 l/alk. 11,5%
%
8,65 €/l
€ 3,39
2
69
Gāzēts vīnu saturoš
šs
s
šs
šs
šs
šs
šs
s
šs
šs
šs
šs
šs
s
s
s
šs
šs
šs
s
s
šs
s
s
s
šs
š
š
š
š
š
s
š
š
š
š
š
š
š
š
s
š
s
š
š
s
s
š
s
s
s
d
z
ē
r
ie
n
s
“Cosmopolitan Div
v
v
va
va
a
a
va
va
va
a
a
a
a
a
v
a
a
va
a
v
a
v
v
a
a
a
a
v
v
a
a
v
v
a
v
a
v
v
a
v
v
v
v
v
a
v
v
a
v
a
a
v
a
a
a
v
3 veidi
0
,
75 l
/
alk. 6
%
3
,
59 €/l
€ 22,99
18
99
€ 7,99
5
99
Dzirksto
š
ais vīns
“L
a
gi
o
i
osa
B
rut
0,75 l/alk. 11,5
%
7
,
99 €
/
l
€ 12,99
9
99
Dzirk
s
t
oša
i
s
vīn
s
C
rudo Prosecco”
0
,75 l
/
alk. 11,5
%
13
,
32 €
/
l
€ 3,99
3
29
D
zirksto
š
ais vīn
s
“Söhnlein”, 3 veid
d
i
0
,
75 l/alk. 11
%
4
,
39 €
/
l
€ 7,99
ī
ī
ī
ns
ns
ns
ns
n
n
ns
n
s
“C
“C
al
al
ve
ve
t
t
R
Ro
Ro
Ro
Ro
R
s
D
'A
'A
A
nj
nj
n
n
ou
ou
0,
0,
0
75
75
75
75
75
l
l
l
l
l
/a
/a
/a
/a
lk
lk
l
l
.
10
10
10
0
10
,5
,5
,5
,
,5
%
%
%%
8,
8
8
8,
8
65
65
5
5
65
/l
/l
/l
/l
€ 7,99
6
4
9
Dzirksto
š
ais vīns
“Ab
rau-
D
urso
2 veidi, 0,75 l/alk. 12
%
8
,
65 €
/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDO
Š
ANA
,
IEGĀDĀ
Š
ANĀS UN NODO
Š
ANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
FRANCIJA
ITĀLIJA
€ 9,99
7
69
V
īn
s
“Zi
n
P
r
i
m
i
t
i
vo
P
u
gli
a
0,
75 l/alk. 13
,
5%
10
,
25 €
/
l
ITĀLIJA
IESAKA VĪNZINIS
JĀNIS KAĻĶIS
Ja bukletā norādītā cena atšķiras ar veikalā norādīto cenu, par pareizu lūdzam uzskatīt veikalā norādīto cenu.
Sulas dzēriens “Ca
p
rio
3
veidi
,
2 l
,
0
,
65 €
/l
€ 2,79
1
89
Gāzēts dzēriens
s
s
s
s
s
s
C
oca-
C
ola”
2 veidi, 2 x 1,5l
l
0,
63 €
/
l
€ 1,49
€ 8,69
6
69
V
īn
s
“Almansa D.
O
. La
y
a
0,75 l
/
alk. 14,5
%
8
,
92 €
/
l
€ 4,49
3
99
5
29
V
īns
“T
ara
p
aca
3
v
eidi
0,
75 l
/
alk. 14
%
7,05 €
/
l
€ 6,99
5
99
V
īn
s
“J
aco
b
'
s Creek”
'
2 v
eidi
0
,
75 l
/
alk. 11
,
5
%
vai 11
,
8
%
7,99 €/l
€ 0,85
0
69
A
lus “Lā
čp
lēsis”
2 ve
idi
0,5 l/alk. 4,8%
v
ai 5
%
1,38 €
/l
1
39
Alkoholisks kokteili
i
s
“Cēsu Bar”, 3 veid
d
i
0,
275 l
/
alk. 15%
5
,05 €/l
€ 0,99
0
79
S
idrs “Lucky Do
g
2
ve
idi
0
,275 l/alk. 5%
2,
87 €
/
l
Aizkraukle, Spīdolas iela 5
Alūksne, Pils iela 72
Ādaži, Rīgas gatve 51
Balvi, Brīvības iela 57
Dobele, Uzvaras iela 5-603
Druva, Vienības iela 4
Gulbene, Ābeļu iela 17
Jelgava, Pasta iela 51 k/5
Jelgava, Rīgas iela 48
Jelgava, Rūpniecības iela 77a
Jūrmala, Ventspils šoseja 32
Koknese, Lāčplēša iela 5
Kuldīga, Smilšu iela 20
Ķegums, Ķeguma prospekts 2B
Ķekava, Rīgas iela 22a, 1. stāvs
Liepāja, Malkas iela 4
Limbaži, Pasta iela 1
Ludza, Kr. Barona iela 41
Madona, Saules iela 4
Ogre, Brīvības iela 15A
Ogre, Mālkalnes prospekts 3
Ozolnieki, Rīgas iela 44
Rēzekne, Galdnieku iela 8
Rīga, 13. janvāra iela 3
Rīga, Anniņmuižas iela 17
Rīga, Avotu iela 48
Rīga, Āzenes iela 5, T/C Olimpia
Rīga, Biķernieku iela 143
Rīga, Braslas iela 29a-1
Rīga, Brīvības gatve 299
Rīga, Dzelzavas iela 74
Rīga, Dzirciema iela 42
Rīga, Gobas iela 13
Rīga, Imantas 15. līnija 7
Rīga, Juglas krastmala 2
Rīga, Kr. Barona iela 46
Rīga, Lubānas iela 113A
Rīga, Maskavas iela 256A
Rīga, Mazā Nometņu iela 27
Rīga, Murjāņu iela 91
Rīga, Ropažu iela 58-4
Rīga, Spulgas iela 21
Rīga, Tēriņu iela 62
Rīga, Vaidavas iela 15a
Rūjiena, Valdemāra iela 6
Salaspils, Skolas iela 4b
Saldus, Lielā iela 2
Sigulda, Vidus iela 1
Sigulda, Vidzemes šoseja 16
Skrunda, Ventas iela 16
Smiltene, Pils iela 1b
Talsi, Kr. Valdemāra iela 13
Tukums, Pasta iela 14
Valmiera, Tērbatas iela 8
Valmiera, Rīgas iela 66
Ventspils, Siguldas iela 20
Ventspils, Tirgus laukums 1
4
69
cena
ērkot 2
g
ab. v
a
i v
a
ir
āk
6
,
25 €
/l
1
15
c
ena pēr
k
ot 2
g
a
b
.
vai
v
ai
r
āk
4
,
18 €
/l
Al
us
“Al
da
ri
s
Ga
i
ša
i
s
6 x 0
,
568 l
/
alk. 5
%
1
,
17 €
/l
A
LK
O
H
O
LA LIET
ANA KAITĒ
JŪSU
VE
S
ELĪBAI
!
A
LKOHOLA PĀRDOŠANA
,
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
!
MEKLĒ SEV TUVĀKO
VEIKALU
www.alkoutlet.lv
ČĪLE
AUSTRĀLIJA
SPĀNIJA