ALK Outlet Dzērieni & Vīni logo

Ievads vīna pasaulē

  • Vīna gatavošanai jāizvēlas nogatavojušies augļi un ogas. Ja sula būs laba, arī vīns būs labs.
  • Vīnu raudzēšanai balonā lej ar tādu aprēķinu, lai tajā paliktu brīva vieta, kur vīnam rūgstot izplesties.
  • Rūgšanas procesā radušos gāzu novadīšanai nepieciešama caurulīte (var nopirkt speciālu korķi ar caurulīti). Vīna balonam jābūt hermētiski noslēgtam. Caurulītes otrs gals jāievieto trauciņa ar ūdeni. Jāraugās, lai trauciņā vienmēr būtu ūdens.
  • Vīns jāraudzē siltumā, rūgšanas procesa sākumā 20C temperatūrā, vēlāk – 12 – 15C.
  • Vīns rūgst ilgi, un šim procesam jānotiek lēni; ja vīns rūgst par strauju, tas ir negaršīgs. „Ilgi” nozīmē 6, 9, pat 12 mēnešus.
  • Vīnu raudzē tik ilgi, līdz pie balona kakliņa piesietajā traukā vairs neieplūst vīna rūgšanas gāzes. Lai pārliecinātos par to, ka vīns ir norūdzis, var uzmanīgi pakustināt vīna balonu – ja ūdens trauciņā burbuļu nav, tad vīns ir gatavs.
  • Kad rūgšana beigusies, vīnu ļoti uzmanīgi nolej no nogulsnēm, kas radušās trauka apakšā.
  • Gatavs vīns ir paskābs, ja vēlas, pēc noliešanas no nogulsnēm vīnu var pasaldināt, rūgšana no jauna nesāksies.
  • Gatavo vīnu salej stikla pudelēs, un tās labi aizkorķē. Lai vīnu pārmērīgi „neizvēdinātu”, pudelēs to pilda, izmantojot gumijas caurulīti. Pudeles piepildāmas ar tādu aprēķinu, lai starp vīna virsmu un korķa galu brīvā telpa nebūtu lielāka par 1cm3. Pudeles glabā guļus tumšā vietā.
  • Jo vīns ir ilgāk stāvējis, jo tas ir garšīgāks